به یاد مردگان (قسمت دوّم)

بوسیله هدیه ای که به او می دهند خوشحال می گردد. (وسائل الشیعه، ج 2، ص 444، المحجة البیضاء، ج 8، ص 292، الفقیه، ج 1، ص 183 و بحار، ج 82، ص 62)

امام صادق علیه السّلام می فرماید: هنگامی که مردگان خود را زیارت می کنید (اگر) قبل از طلوع خورشید (باشد صدای شما را) می شنوند و جواب به شما می دهند، و هنگامی که بعد از طلوع خورشید زیارت کنید صدای شما را می شنوند ولی جواب شما را نمی دهند. (جامع احادیث الشیعة، ج 3، ص 536، مستدرک سفینة، ج 8، ص 370، مستدرک الوسائل، ج 2، ص 484، حدیث 2526 و بحار، ج 102، ص 297)

شادی ارواح طیبه شهدا و امام خمینی (ره) فاتحه مع الصلوات

/ 0 نظر / 9 بازدید