مراتب حسد

چون از رسیدن به آن عاجز باشد میل داشته باشد که از دست او نیز در رود، تا با یکدیگر برابر باشند و اگر متمکن گردد که آن نعمت را از دست آن شخص بیرون کند و تلف‏ سازد، سعى مى‏ کند تا بیرون کند.

چهارم اینکه: مثل سیم باشد، و لیکن اگر متمکن شود از تلف کردن نعمت آن ‏شخص، قوت دین و عقل او مانع او شود که سعى کند در ازاله آن نعمت و بر نفس ‏خود خشمناک شود از شاد شدن به زوال نعمت او و صاحب این مرتبه را امید نجات ‏هست، و میل نفسانى او اگر چه خوب نیست و لیکن خدا از او عفو مى‏ فرماید.

 

منبع: معراج السعادة، ملا احمد نراقى.

 

شادی ارواح طیبه شهدا و امام خمینی (ره) فاتحه مع الصلوات

 

/ 0 نظر / 18 بازدید