بدان قیامت (قسمت چهارم)

دار آتشین آویخته شده اند، 9-بعضی از مردار بد بوتر هستند، 10-و بعضی پیراهن قَطِران (1) بر تن دارند که به پوست بدنشان چسبیده است؛ 1-اما کسانی که به صورت میمون هستند از مردم سخن چینی می کنند، 2- اما کسانی که به صورت خوکها هستند حرام خوران هستند، 3-اما سرنگونان رباخوارانند، 4-کوران قضات ستمگرند، 5-کر و لالان خود پسندانند، 6-آن ها که زبان خود را می جوند غیبت کنندگانند، 7-کسانی که دست و پایشان بریده شده آزارکنندگان همسایه ها هستند،  بدار آویخته های به چوبه های آتشین، از مردم در نزد قدرتمندان و سلاطین بدگوئی می کنند، 9-کسانی که بوی آن ها از مردار بد بوتر است کسانی هستند که از خواهش ها و لذّات نفسانی پیروی می کنند و از پرداخت حقوق الهی از اموالشان خودداری می کنند، 10-و اما کسانی که پوشندگان لباسند (و پیراهن هائی از مس گداخته بر تن دارند و به پوست بدنشان چسبیده است) آن ها اهل تکبر و فخر فروشی و خودپسندی هستند. (مواعظ العددیه،ص 376، جامع الاخبار،ص 176 و بحار،ج 7،ص 89)

توضیح (1): قَطِران: در قرآن سوره ابراهیم آیه 50 آماده است که (سَرابِیلُهم مِن قَطِران) که منظور از قَطِران ماده چسبنده بد بوی قابل اشتعال است که در قیامت لباس گناهکاران از آن بر تن دارند و در بعضی روایات آمده که از مس گداخته یا قیر است و شبیه آن در دنیا که فقط چسبنده و بد بو است از شیره برخی از درختان مانند صنوبر می گیرند.

 شادی ارواح طیبه شهدا و امام خمینی (ره) فاتحه مع الصلوات

/ 1 نظر / 8 بازدید
طلبه

بر گلستان ولایت تاختند،/ غنچه را با لاله پرپر ساختند/ غنچه زیرخاروخس افتاده بود/‎ باغبان هم از نفس افتاده بود‎/ ظلم و طغیان و جنایت زاده شد/این چنین مزد رسالت داده شد... سلام.به ما هم سر بزنیدواگرباتبادل لینک موافقید خبرم کنید.یا حق...