شنونده غیبت

در مقام انکار برآید و سخن آن شخص را قطع کند، یا از مجلس برخیزد، و اگر قدرت بر اینها نداشته ‏باشد در دل غضبناک گردد، و اگر به زبان گوید: ساکت ‏شو، اما در دل، مایل و طالب ‏باشد، این از اهل نفاق است، پس بر اهل دین لازم است که: چنانچه غیبت مسلمانى را بشنوند در مقام انکار برآیند و آن را رد کنند و الا مستوجب نکال مى ‏گردند.

حضرت رسول -صلى الله ‏علیه و آله و سلّم- فرمود که: «هر که مؤمنى را در نزد او ذلیل کنند و او بتواند یارى او را بکند و نکند خدا در روز قیامت او را ذلیل مى ‏سازد». (بحار الانوار، ج 75، ص 226، در بیان ح 1)

و فرمود: «هر که رد کند از غیبت، برادر خود را و آبروى او را محافظت کند، حق ‏است ‏بر خدا که در روز قیامت آبروى او را نگاهدارد». (بحار الانوار، ج 75، ص 226، در بیان ح 1)

و فرمود که: «هیچ مردى نیست که بدى برادر مسلم او در نزد او مذکور شود و او بتواند او را جانب دارى و حمایت کند -اگر چه به یک کلمه باشد- و نکند مگر این که ‏خداى -تعالى- او را در دنیا و آخرت ذلیل مى ‏کند، و هر که بدى برادر مسلمش را در نزد او ذکر کنند و او یارى او کند خدا یارى او کند در دنیا و آخرت‏». (محجة البیضاء، ج 3، ص 393 و بحار الانوار، ج 75، ص 226 (با اندک تفاوتى) )

و فرمود: «هر که حمایت کند آبروى مسلمانى را، خدا در روز قیامت ملکى را مى ‏فرستد که او را حمایت کند».

و فرمود: «هر که منت گذارد بر برادر خود در خصوص غیبتى از او که در مجلسى‏ بشود و آن را رد کند، خداى -تعالى- هزار در از شر را در دنیا و آخرت از او دور مى ‏کند، و اگر بتواند و رد غیبت او را نکند گناه او هفتاد مقابل آن کسى است که غیبت ‏کرده است‏».  (بحار الانوار، ج 75، ص 226، در بیان ح 1)

منبع: معراج السعادة، ملا احمد نراقى.

شادی ارواح طیبه شهدا و امام خمینی (ره) فاتحه مع الصلوات

/ 0 نظر / 3 بازدید