عیب جویی (قسمت دوّم)

حقّ تو بگویند بدانکه حسنه و ثوابی است که بدون تحمّل رنج و تعب برای تو نوشته شده است. (بحار، ج 14، ص 287 و امالی صدوق، ص 512)

پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلّم می فرماید: ای علی علیه السّلام! ششصد هزار گوسفند می خواهی یا ششصد هزار دینار یا ششصد هزار کلمه؟ عرض کرد: ای رسول خدا، ششصد هزار کلمه. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلّم فرمودند: (آن) ششصد هزار کلمه را در شش کلمه جمع (و خلاصه) می کنم. ای علی علیه السّلام! 1-هرگاه دیدی مردم به فضائل و مستحبات می پردازند، تو به کامل کردن واجبات بپرداز، 2-و هرگاه دیدی مردم سرگرم کار دنیایند، تو سرگرم آخرت شو، 3-و هرگاه دیدی مردم به عیب های دیگران می پردازند، تو به عیب های خود بپرداز، 4-و هرگاه دیدی مردم به آراستن دنیا می پردازند، تو به آراستن آخرت بپرداز، 5-و هرگاه دیدی مردم به زیادی عمل می پردازند، تو به خالص کردن عمل بپرداز، 6-و هرگاه دیدی مردم به خلق (خدا) متوسل می شوند، تو به خالق متوسل شو. (میزان الحکمة، ج 3، ص 2403 و مواعظ العددیه، ص 293)

شادی ارواح طیبه شهدا و امام خمینی (ره) فاتحه مع الصلوات

/ 0 نظر / 21 بازدید