چرا خدا درگوشها تلخی ودرچشمها شوری ودرلبها شیرینی و دربینی رطوبت و سرما قرارداد؟

ابوحنیفه بر حضرت امام صادق علیه السلام وارد شد، امام به او فرمودند: ای ابوحنیفه این طور شنیده ام که تو قیاس می کنی؟ ابوحنیفه گفت بلی قیاس می کنم.

حضرت فرمودند قیاس مکن، زیرا اولین کسی که قیاس کرد ابلیس بود که به حق تعالی عرض کرد: مرا از آتش و آدم را از گل آفریدی چگونه من او را سجده کنم، پس ابلیس در این کلامش بین آتش و گل قیاس نمود در حالی که اگر نور بودن آدم را با نور بودن آتش قیاس می کرد به برتری بین دو نور پی می برد و تصدیق می کرد که یکی از دیگری صفا و جلائش بیتر است باری تو که ادعای قیاس می کنی در سر خود برای من قیاس کن و خبر ده به من از دو گوش خود که چرا ماده تلخ در آن می باشد؟

ابوحنیفه گفت: نمی دانم.

حضرت فرمودند پس تو نمی توانی در سر خود قیاس نمایی حال چگونه در حلال و حرام خدا قیاس می نمایی؟

عرضه داشت: ای فرزند رسول خدا شما از آن به من خبر دهید که چرا ماده تلخ در آن می باشد؟

حضرت فرمودند؟ خدای عزوجل به خاطر این گوش ها را تلخ کرده که هیچ جنبنده ای در آن داخل نمی شود مگر آنکه می میرد و اگر چنین نمی بود حشرات انسان را می کشتند.

و خدای مهربان لب ها را شیرین قرار داد تا بشر طمع شیرینی و تلخی را حس کند و چشم ها را شور گردانید به خاطر این که چشم ها پیه بوده و اگر ماده شور در آن نباشد آب می شوند.

و در بینی رطوبت روان قرار داد به خاطر اینکه هیچ درد و آفتی در سر پیدا نمی شود مگر آنکه این رطوبت آن را خارج می کند و اگر این رطوبت نمی بود مغز سفت و سخت می شد و کرم می گذارد. (علل الشرایع جلد 1)

شادی ارواح طیبه شهدا و امام خمینی (ره) فاتحه مع الصلوات

/ 0 نظر / 8 بازدید