چرا خون و شراب و مردار و گوشت خوک حرام شد؟

موجب پیدایش آب زرد و فساد بوی دهن، و بد اخلاقی درندگی (یا زشت شدن بشرۀ چهره) و سنگدلی، و کمی رأفت و رحمت می شود تا جائیکه باکی نخواهد داشت که فرزند یا پدر و مادر خود را بکشد، و دوستش و رفیقش از خطر او در امان نباشد.

و امّا تحریم گوشت خوک؛ برای این جهت است که خدای تبارک و تعالی قومی را به صورت های گوناگون مسخ نمود شبیه خوک و خرس و میمون سپس از خوردن چیزی که مسخ شده است و همچنین نسل آن نهی نمود، تا مردم از آن استفاده نکنند، و عقوبت آن را دست کم نگیرند. و خوک صفات بی غیریت بدی دارد که به خورنده آن تأثیر می گذارد.

و امّا شراب؛ پس آن را به علت فساد و تأثیری که دارد حرام نمود و فرمود: کسی که مدام شراب بخورد گرفتار رعشه می شود، و نور چهره اش را از بین می برد، و مردانگی او را منهدم می سازد، و او را جسارت می دهد تا بر محرم های خود تعّدی کند، و از ریختن خون ها، و ارتکاب زنا باکی نداشته باشد، و هر گاه شخص مست شد خوف این می رود که به محارم خود حمله ور شود و با او زنا کند بدون اینکه بفهمد چه می کند. و شراب به کسی که آن را می خورد چیزی نمی دهد مگر همه شرها را. (فروع الکافی، ج 6، ص 249)

شادی ارواح طیبه شهدا و امام خمینی (ره) فاتحه مع الصلوات

/ 0 نظر / 8 بازدید