شباهت حضرت صالح و امام حسین علیه السّلام

چند مشک آب خواست و کار به جایی رسید که تنها جرعه ای آب برای نوزادش طلب نمود تا شاید یک قطره آب به جگر سوخته اش برسانند، اما دریغ کردند. (بحارالانوار، ج 45، ص 41، مجمع البیان، ج 6، ص 266 و منتخب طریحی، ج 1، ص 22)

قوم ثمود هنگامی که شتر را پی نمودند، بچه اش فریاد کنان بر بالای کوه رفت و مدت های مدیدی آن منطقه را به وحشت انداخت، امّا کودک خردسال امام حسین علیه السّلام پس از تبر خوردن، فریاد برآورد و روحش از بدن خارج شد. امام با دردمندی عرضه داشت: «بارالها! این طفل نوزاد کمتر از شتر صالح در نزد تو نیست، پس انتقام ما را از این قوم بگیر، و اگر یاری از آسمان فرود نمی آید پس بهتر از آن را برایمان قرار ده». (بحارالانوار، ج 45، ص 47، مقاتل الطالبین، ص 59 و 60، تاریخ طبری، ج 2، ص 448 و ارشاد شیخ مفید، ج 2، ص 108)

البته خداوند تعالی در مقابل آن یاری طلبی در قیامت پاداشی به آن حضرت عنایت می کند و آن فریادرسی اهل محشر است و با کسانیکه در مواقف مختلف و یا در میان شعله های دوزخ فریاد یاری طلبی بر می آورند، از یاری ایشان بهره مند می گردند بویژه اگر ناله های آن کودک بی گناه در عمق جانشان اثر کرده باشد.

شادی ارواح طیبه شهدا و امام خمینی (ره) فاتحه مع الصلوات

/ 0 نظر / 7 بازدید