فرمانروایان شایسته (قسمت اول)

همسر و فرزندانش بی اعتنائی کند لذت زندگی را از دست می دهد. (مواعظ العددیه، ص 255)

پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: به درستی که در بهشت مقامی وجود دارد که کسی به آن نمی رسد، مگر پیشوایی عادل، یا کسی که با خویشان خود صله رحم (و رفت و آمد) داشته باشد، و یا صاحب اهل و عیالی که صبر کننده است (بر سختی ها و مشکلات). (خصال، ج 1، ص 93، بحار، ج 74، ص 90 و اعلام الدین، ص 152)

پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: زمانی که امیران شما خوبان باشند، و ثروتمندان شما بخشنده گانتان باشند، و کارهایتان با مشورت انجام گیرد، پس روی زمین برای شما از زیر زمین بهتر است، و وقتی امیران شما بَدان شما باشند، و ثروتمندان شما بخیلانتان باشند، و امور زندگی شما به دست زنانتان باشد (به طوری که آنها برای شما تصمیم بگیرند) پس (مردن و) در درون خاک بودن برای شما بهتر است از روی زمین (زندگی کردن). (نهج الفصاحه، ص 45، حدیث 232، بحارالانوار، ج 77، ص 141 و تحف العقول، ص 64)

پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: از گناه شخص سخاوتمند، و لغزش شخص عالم، و قهر و خشم پادشاه عادل، در گذرید زیرا خدای تعالی از هر یک از آنها اگر لغزشی مرتکب شود از او دستگیری می کند. (کنزالعمال، ج 5، ص 311، حدیث 12983، نهج الفصاحه، ص 225، تاریخ بغداد، ج 14، ص 99 و جامع الصغیر سیوطی، ج 1، ص 498)

شادی ارواح طیبه شهدا و امام خمینی (ره) فاتحه مع الصلوات

/ 0 نظر / 6 بازدید