شباهت حضرت داوود و امام حسین علیه السّلام

خداوند تعالی در وصف ایشان چنین فرمود: «و اذکرُ عبدَنا داوُدَ ذا الأید اِنّهُ اوّابٌ» و داود صاحب قدرت را یاد کن که همواره به سوی ما رجوع می کرد. (سوره مریم، آیه 54)

آن حضرت همیشه به درگاه الهی نیایش و راز و نیاز می کرد و بسیار می گریست و انابه ی فراوان داشت و گاهی بر فراز منبر نوحه سر می داد و مردم جمع گشته و با او هم ناله می شدند و با صدای حزن انگیزش عده ای قالب تهیه می کردند و نیز صدای استغاثه ی حسین علیه السّلام که بلند شد، عده ای به یاری آن حضرت شتافتند و جان خود را فدا کردند و پرندگان و درندگان و سایر موجودات در سوگ او گریستند و به نوحه خوانی پرداختند و این سوگواری تا رستاخیز ادامه خواهد یافت.

شادی ارواح طیبه شهدا و امام خمینی (ره) فاتحه مع الصلوات

/ 0 نظر / 12 بازدید