مراتب صد عن سبیل الله

روزه و سایر واجبات و جایی که ترک امر به معروف و نهی از منکر گناه کبیره است و بر آن عذاب های شدیدی وعده داده شده است.

3.بازداشتن دیگری را از کار خیری که نزد خداوند پسندیده و موجب قرب بجا آورنده می گردد. مانند بازداشتن دیگری را ار انفاق در راه خدا و سایر امور مستحبه. (سوره قلم، آیه 12)

هرچند قسم سوم را نمی توان گفت حرام است، لیکن احتیاط در ترک آن است. زیرا شخص باز داشته شده از خیر، در قیامت می تواند از او مؤاخذه کند و بگوید: به من ظلم کردی و مرا از سعادت و موجبات قرب بازداشتی. و در مذمت آن روایاتی که در کتاب امر به معروف وسائل باب هشتم ذکر شده کافی است.

امام صادق علیه السّلام می فرماید: خدا لعنت کند، بُرندگان راه خیر را. پرسیدند: این ها چه کسانی اند؟ فرمود: کسی است که به او از دیگری احسانی و خیری برسد و او کفران کند و به این جهت، دیگر صاحب خیر به دیگران احسان نکند و خیری نرساند.(وسائل الشیعه، ج 11، ص 539)

شادی ارواح طیبه شهدا و امام خمینی (ره) فاتحه مع الصلوات

/ 0 نظر / 19 بازدید