بهره مندی پیامبران از امام حسین علیه السّلام

1.در قبول توبه ی آدم علیه السّلام، هنگامی که خداوند اسماء پنجگانه ی اهل بیت علیه السّلام را به او تعلیم فرمود، استجابت دعا با رمز یا حسین علیه السّلام بود. (بحارالانوار، ج 11، ص 174 و معانی الاخبار، ص 110)

2.در هنگام استقرار یافتن کشتی نوح علیه السّلام، به او وحی شد به اسماء پنجگانه ی اهل بیت علیه السّلام توسل جوید، و با تمسک نام حسین علیه السّلام کشتی بر کوه جودی آرام گرفت. (بحارالانوار، ج 44، ص 243 و منتخب طریحی، ج 1، ص 28)

3.جناب زکریا علیه السّلام از درگاه خداوند فرزندی درخواست کرد و خداوند تعالی در استجابت دعایش، اسماء پنجگانه ی اهل بیت علیه السّلام را به ایشان تعلیم فرمود و بشارت فرزندش در هنگام توسل به نام حسین علیه السّلام تحقق گرفت. (بحارالانوار، ج 44، ص 223 و احتجاج طبرسی، ج 2، ص 273)

4.در هنگام نجات یافتن یونس علیه السّلام از شکم نهنگ، به اسماء خمسه تمسک کرد که با ذکر نام حسین علیه السّلام به گوشه ای از بیابان منتقل شد. (بحارالانوار، ج 14، ص 402 و مناقب شهر آشوب، ج 3، ص 281)

5.در هنگام بر طرف شدن گرفتاریها از جناب ایوب علیه السّلام به اسماء پنجگانه اهل بیت علیه السّلام تمسک کرد و با ذکر نام حسین علیه السّلام به او ندا رسید که: «اُرکُض برِجلکَ هذا مُغتَسلٌ باردٌ و شَراب» پایت را به زمین بکوب و حرکت کن، این آبی سرد برای شستشو و آشامیدن است. (سوره ص، آیه 42)

6.در جریان ذبح اسماعیل علیه السّلام روایت شده منظور از آن ذبح امام حسین علیه السّلام بود که قربانی شدن آن حضرت بسی والاتر و پرشکوهتر از امتحان اسماعیل علیه السّلام بشمار می آید. (بحارالانوار، ج 44، ص 225 و عیون الاخبار، ج 1، ص 209)

7.در زمان خارج شدن حضرت یوسف علیه السّلام از چاه، به نام های مبارک  پنجگانه اهل بیت علیه السّلام تمسک کرد و با ذکر یا حسین علیه السّلام کاروانی رسید و او را از چاه بیرون آوردند. (بحارالانوار، ج 12، ص 231، تفسیر قمی، ج 1، ص 345 و سوره یوسف، آیه 19)

8.در هنگام رهایی از زندان، یوسف علیه السّلام به اسماء خمسه ی اهل بیت علیه السّلام تمسک کرد که با ذکر نام امام حسین علیه السّلام زمینه ی نجات آن حضرت فراهم شد و یاران زندانی از او درخواست کردند تا خوابشان را تعبیر کند. (بحارالانوار، ج 12، ص 260)

9.ذکر و نام حسین علیه السّلام در بر طرف شدن غم و اندوه جناب یعقوب علیه السّلام نیز مؤثر بود. زیرا ایشان در اوج سختیها به درگاه خدا تضرع کرد و گفت: بارالها! نور دیدگانم و فرزندم را از دست دادم، آیا مرا مورد رحمت خود قرار نمی دهی؟ به او وحی شد که بگو: «اللّهم اسألکَ بحق محمّد و علی و فاطمة و الحسن و الحسین، اَن ترد علیَّ عینی»، خداوندا! تو را به محمّد و علی و  فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام سوگند می دهم که نور چشمانم را به من بازگردان و با ذکر نام و یاد حسین علیه السّلام بشارت دهنده به سوی او آمد نور چشمانش را بازیافت. (امالی صدوق، مجلس 43، ص 208 و سوره یوسف، آیه 96)

10.سختی های بسیاری از پیامبران الهی در هنگام اوج شدت شدتها و گرفتاریها، با ذکر نام امام حسین علیه السّلام بر طرف می شد. البته نام ویاد آن حضرت موجی از غم و اندوه را با خود می آورد و پیامبران در اثر آن ناخوداگاه به گریه می افتادند.

خدایا! ما نیز بواسطه ی گناهانمان گرفتار اندوهی جانکاه هستیم که ما را به هلاکت می کشاند. از تو مسئلت داریم به حق محمد صلّی الله علیه و آله و سلّم و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام که نام و یاد مقدسشان موجب شکسته شدن دلها و جاری شدن اشکها می گردد، گرفتاری و اندوه بی پایان ما را بر طرف ساز و دعایمان را اجابت فرما!

شادی ارواح طیبه شهدا و امام خمینی (ره) فاتحه مع الصلوات

/ 1 نظر / 8 بازدید