عیب جویی (قسمت اوّل)

عیب دیگری بر خورد می کند لذا فرصتی برای عیب جوئی دیگران نمی یابد. (بحار، ج 77، ص 63 و تحف العقول، ص 16)

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم می فرماید: شش چیز است که اعمال را فرا می گیرد (و مانع قبولی آنها می شود): 1.مشغول شدن به عیوب مردم، 2.قساوت قلب، 3.دوستی دنیا، 4.کم حیائی، 5.آرزوی طولانی، 6.و ظلم تمام نشدنی. (جعفریات، ص 230، مستدرک الوسائل، ج 2، ص 414 و مواعظ العددیه، ص 212)

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم می فرماید: مؤمن برای برادر خویش همانند آئینه است که ناملایمات و بدی ها را از او دور می سازد. (مشکوة الانوار، ص 106) 

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم می فرماید: سه چیز دوستی را خالص می کند: 1.هدیه کردن عیب های یکدیگر (برای رشد کمالات انسانی و اصلاح جامعه)، 2.در غیاب دوست، بدگوئی نکردن، 3.و در سختی ها کمک و یاری کردن. (مجموعه ورام، ج 2، ص 121 و مواعظ العددیه، ص 147)

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم می فرماید: هشت تن هستند که در روز قیامت، دشمن ترین افراد نزد خداوند می باشند: 1.سَقّارون و آنها دروغگویان هستند، 2.خَیَالون و آنها متکبران هستند، 3-کسانی که کینه برادرانشان را در سینه نگه می دارند و چون آنها را ببینند (به دروغ) برای آنها قسم می خورند (که دوستشان دارند)، 4.کسانی که چون به سوی خدا و پیامبرش خوانده شوند درنگ نموده و کُندی نمایند و چون بسوی شیطان و برنامه هایش خوانده شوند، بشتابند، 5.کسانی که هر وقت طمع دنیا بر آنها عرضه شود اگر چه بدان حقی نداشته باشند ولی با قسم های خود، آن را برای خویش حلال می کنند، 6.کسانی که راه می روند جهت سخن چینی (در میان مردم)، 7.کسانی که در میان دوستان تفرقه میاندازند، 8.و کسانی که برای بی گناهان لغزش و عیب می تراشند، و آنها کسانی هستند که خداوند رحمان و عزّوجلّ آنها را پلید می شمارد. (کنزالعمال، ج 16، ص 92، حدیث 44044 و تاریخ دمشق، ج 7، ص 86)

شادی ارواح طیبه شهدا و امام خمینی (ره) فاتحه مع الصلوات

/ 1 نظر / 16 بازدید
کلید بهشت

اى راهب كليسا كمتر بزن به ناقوس/ خاموش كن صدا را نقاره ميزند طوس/ آيا مسيح ايران كم داده مرده را جان/ بردار جان خود را با ما بيا به پابوس/ آنجا كه خادمينش از روى زائرينش/ گرد سفر بگيرند با بال ناز طاووس ولادت با سعادت حضرت امام رضا مبارك "التماس دعا"