میهمان بر میزبان منّت بیشتری دارد یا میزبان بر میهمان؟

حسین بن نعیم گوید: به امام صادق علیه السّلام عرض کردم: برادر مسلمان خود را به منزلم وارد می کنم، و از غذای خود به او می خورانم، و اهل و عیال و خادم مرا برای استراحت او به زحمت می اندازم، کدام یک از ما منّت بیشتری بر دیگری دارد؟

فرمود: منّت او بر تو بیشتر است.

عرض کردم: فدایت شوم، من او را به منزلم وارد می کنم و از غذایم به او می دهم، و خانواده و خادمم را برای استراحت او به زحمت می اندازم با این حال، منّت او بر من بیشتر است؟

حضرت فرمود: آری، برای اینکه او روزی را به سوی تو سوق می دهد، و گناهان را از دوش تو بر می دارد. (المحاسن، ص390 و بحارالانوار،ج 71، ص 366)

شادی ارواح طیبه شهدا و امام خمینی (ره) فاتحه مع الصلوات

/ 0 نظر / 10 بازدید