شباهت حضرت شعیب و امام حسین علیه السّلام

حضرت شعیب علیه السّلام دو دختر داشت که به علت عدم توانی پدر، گوسفندان را به چرا می بردند. یک روز موسی علیه السّلام آنها را در شهر مدین دید که در حال انتظار برای آب دادن گوسفندان خویش بودند، جلو آمد و گوسفندانشان را سیراب نمود. (سوره قصص، آیه 23 و 24)

امام حسین علیه السّلام نیز دارای دختران و خواهران و کودکان خردسال و برادران و افراد زیادی بود که بر آب فرات وارد شدند، تمامی مردم از آن آب نوشیدند، حتی حیوانات بیابانها و سایر موجودات نیز سیراب می شدند و کسی مانع آنان نبود، امّا ایشان و خانواده او را از آن آب منع کردند و بسیاری را در اوج تشنگی شهید ساختند و بالاتر از همه، سرور شهیدان را که از همه ی جهانیان والاتر بود تشنه کام به شهادت رساندند.

شادی ارواح طیبه شهدا و امام خمینی (ره) فاتحه مع الصلوات

/ 0 نظر / 13 بازدید