علائم آخرالزمان (قسمت ششم)

فرار کنی غیبتت را می کنند. سنت در بین آن ها بدعت است، و بدعت در بین آن ها سنت، شخص بردبار پیش آن ها حیله گر، و حیله گر نزد آن ها بردبار است، مؤمن نزد آن ها انسانی ضعیف است، و فاسق نزد آن ها دارای شرف است، کودکانشان متکبر و بد اخلاق، و زنانشان خلافکار و بدکارند. پیرمردانشان امر به معروف و نهی از منکر نمی کنند، پناه بردن به آن ها خواری است و به حساب آوردن آن ها ذلت است، و طلب کردن آنچه که نزد آن هاست فقر و بدبختی است، پس در آن هنگام خداوند آن ها را از بارِش به موقع آسمان محروم می کند و آن را در غیر وقتش فرو فرستد، و بر آن ها افراد بد و شرور را مسلط می کند و بر آن ها بدترین عذابها را تحمیل می کند، آن ها پسران را قربانی می کنند و زنانشان را زنده می گذارند (تا به اسیری بگیرند) پس خوبانشان دعا می کنند ولی بر آورده نمی شود. (بحار، ج 22، ص 453 و مستدرک، ج 11، ص 375)                                                                     

پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: بزودی بر مردم زمانی بیاید که از قرآن به جز کتابش و از اسلام به جز اسمش چیزی باقی نمی ماند. مسلمان نامیده می شوند اما آن ها دورترین مردم اسلامند، (ظاهر) مسجدهایشان آباد است در حالی که از هدایت ویران است (و در آن هدایتی نیست)، فقیهان آن زمان بدترین فقیهان زیر سایه آسمان هستند. فتنه از آن ها شروع می شود و به آن ها باز می گردد. (الکافی، ج 8، ص 307 و بحار، ج 2، ص 190)

پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: بزودی بعد از شما مردمانی می آیند که غذاهای تمیز و رنگارنگ دنیا را می خورند، به ازدواج در می آورند زیباترین زنان و اقسام گونان آن، لباس های نرم و رنگارنگ می پوشند، و سواری های رنگارنگ و تیز (و جاندار) سوار می شوند، برای آن ها شکم هایی است که از کم سیر نمی شود و نفس هایی است که به زیاد راضی نیست، ساکن (و چسبیده) به دنیا هستند و صبح را به عصر و عصر را به صبح می رسانند از خدایانشان، دنیا را به خدایی گرفته اند، و پروردگاری غیر از پروردگارشان دارند و به اوامر آن (و به چیزهایی که در آن است) گردن می نهند و از خواسته های آن پیروی می کنند پس این خواسته محمّد بن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم است که بر آیندگان شما که زمان را درک می کنند لازم است و بر آن هاست که به این مردم سلام ندهند به عیادت مریضهایشان نروند، به دنبال جنازه های آن ها نروند و بزرگانشان را احترام نکنند، چرا که هر کس غیر این بکند یقیناً برای از بین بردن اسلام کمک کرده است. (مجموعه ورام، ج 1، ص 155)

شادی ارواح طیبه شهدا و امام خمینی (ره) فاتحه مع الصلوات

/ 0 نظر / 7 بازدید