بدعت (قسمت دوّم)

شما در برابر این کار، حسنات نوشته و درجات آخرت را برای شما بالا برد. (اصول کافی، ج 5، ص 379 و وسائل الشیعه، ج11، ص 508)

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلّم می فرماید: هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی در آتش است. (وسائل الشیعه، ج 11، ص 511، الکافی، ج1، ص56، سنن نسایی،  ج3، ص189)

امام علی علیه السّلام می فرماید: کسی که در نزد بدعت گذارنده ای رود و احترامش کند، هر آینه در خراب کردن دین اسلام کوشیده است. (وسائل الشیعه، ج 11، ص 511)

امام علی علیه السّلام می فرماید: کسی نیست که بدعتی نهد، جز این که سنّتی را با آن از میان می برد. (اصول کافی، ج 1، ص 58)

امام صادق علیه السّلام می فرماید: حلال محمّد صلی الله علیه و آله و سلّم او همیشه حلال است تا روز قیامت، و حرام او همیشه تا روز قیامت حرام است. جز او پیغمبر دیگری نباشد و جز او نیاید (تا روز قیامت) . (اصول کافی، ج1، ص 75)

امام صادق علیه السّلام می فرماید: کسی که مردم را به خودش بخواند و حال آنکه در بین ایشان از او داناتری است، پس او بدعت گذارنده ی گمراه کننده است. (سفینة البحار، ج 2، ص 220)

امام صادق علیه السّلام می فرماید: بدعت را از گناهان کبیره شمرده. چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلّم فرمود: هر کس در صورت بدعت گذارنده ای بخندد، هر آینه دین خود را خراب کرده است. (سفینة البحار، ج 1، ص 63)  

 شادی ارواح طیبه شهدا و امام خمینی (ره) فاتحه مع الصلوات

/ 1 نظر / 8 بازدید