پانزده اثر دنیوی و اخروی بر ترک نماز

پذیرفته نمی شود و برای آن اجری ندارد، 5.دعایش مستجاب نمی شود، 6.از دعای نیکوکاران بهره ای ندارد.

و سه بلایی که هنگام مرگش برای اوست: اوّل آنکه با ذلّت و خواری می میرد، دوّم آنکه با گرسنگی می میرد، سوّم آنکه با تشنگی می میرد. و حالت عطش او طوری است که اگر از نهرهای دنیا بیاشامد سیراب نمی شود.

سه بلایی که در قبر به او می رسد: یکی آن که، ملکی در قبر او گماشته می شود که او را فشار دهد و زجر نماید، دیگر آن که قبرش برایش تنگ می گردد و در آخر آن که قبرش تاریک و در ظلمت است.

و سه بلایی که در قیامت و هنگامی که از قبر بیرون می آید: 1. ملکی او را بر صورتش می کشاند برای حساب در موقف حساب و مردمان به او می نگرند، 2.در حسابش سختگیری می شود، 3.خداوند نظر رحمت به او نمی فرماید و او را پاکیزه نمی کند و برایش عذاب دردناکی است. (کتاب صلوت مستدرک به نقل از فلاح السائل سید بن طاووس)

شادی ارواح طیبه شهدا و امام خمینی (ره) فاتحه مع الصلوات

/ 0 نظر / 10 بازدید